Follow

Tonight, I'm doing another run at cleaning up my Facebook. I've already deleted all my photos and a few hundred posts. I'll be defriending next.

· · Web · 1 · 0 · 3

And what a cleanup it was. Removed 60 “friends”, all my posts/media, and a script is still running to remove all the remaining activity. It’s crazy to see that every action and every search is just in that activity log.

@jonas

Was voor mij toentertijd erg makkelijk, ik wist nooit wat ik op Facebook moest schrijven, dus ik was er snel van af. Daarentegen mis ik Google+ nog steeds.

@WandelStock ik heb helaas nog een oculus en paginas in beheer.

@jonas

Dat Oculus gedoe is ook een zware koppelverkoop geweest. Gelukkig gaan ze dat beperken (althans ze willen het via wet afdwingen)

@WandelStock
Er zijn zat legitieme redenen om een Facebook account te verplichten, een Oculus account was om dezelfde reden verplicht en die gaat verdwijnen.

Wij zijn zakelijk daarom op een ander merk overgestapt (Pico). Privé heb ik mijn Facebook account gedeactiveerd, dat is voldoende om Messenger en Oculus te kunnen gebruiken. Dan heb je enkel een login, je pagina is verborgen.

Pagina beheer werkt dan niet meer, dus voor
@jonas niet de oplossing.

@sexybiggetje @jonas

ik kan er ook niet goed over meepraten, ik heb rond 2012 Facebook opgezegd. In de tussentijd is er veel veranderd.

@WandelStock
Begrijp me niet verkeerd, een zinkend schip moet je zeker verlaten 😏
@jonas

@sexybiggetje @WandelStock ik denk niet dat het schip zinkende is. Veel mensen kiezen ervoor uit gemak.

Zelf ben ik uit het Apple, en nadien uit het Google ecosysteem gestapt, en dan heb ik gemerkt hoe moeilijk dat is. De meeste mensen denken er niet eens 2x over na.

@sexybiggetje @WandelStock ik hoop dat ze mij niet gaan blokkeren met een leeg profiel, ik ga de koppelingen nog eens in detail bekijken dat ik niet te veel verlies als dat zou gebeuren.

Sign in to participate in the conversation
Jonas's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!